skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN

LokaalZes – Algemene voorwaarden september 2018

Inschrijving

Via het inschrijfformulier op de website van de LokaalZes, kunt U zich inschrijven. Er zijn twee kanalen mogelijk: Lokaalzes.nl/inschrijven, of: Lokaalzes.nl/reserveren ( online afsprakensysteem) Niet volledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

Overeenkomst

Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is tevens de overeenkomst.

Vakanties:

Er zijn geen lessen tijdens de vakantieperiodes. De vakantietijden van LokaalZes zijn overeenkomstig die van het voortgezet onderwijs in de regio Tilburg.

Bij afwezigheid docenten:

Bij afwezigheid van de docent worden de lessen – indien mogelijk – ingehaald. Indien dat onmogelijk is, wordt er geen lesgeld in rekening gebracht. Verrekening vindt achteraf plaats, zie voor meer informatie hierover: de betalingsvoorwaarden.

Afwezigheid cursist

48-uursregel Wij gaan ervan dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht een cursist echt verhinderd zijn voor een afspraak, dan kan deze via ons online afsprakensysteem of de app de afspraak annuleren en een nieuwe afspraak boeken. Dit moet minimaal 48 uur voor de oorspronkelijke afspraak gebeuren. Bij latere afmeldingen kan de les in rekening worden gebracht. Bij duo lessen dienen beide zangpartners de les tijdig te annuleren op bovenstaande wijze.

Geen restitutie van lesgeld op afgemelde lessen

Door de cursist afgemelde lessen geven geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Wel kunnen deze worden ingehaald binnen de duur van de overeenkomst.

Online afsprakensysteem

Via ons online afsprakensysteem kun je je eigen geplande afspraken inzien en indien nodig – zoals hierboven vermeld – wijzigen. Hiervoor heb je inloggegevens nodig. Deze worden je na verwerking van je inschrijving toegestuurd.

Voorwaarden Standaard abonnement / Standaard Plus abonnement

Duur van de overeenkomst

Een lesseizoen omvat 36 lesweken en de lesovereenkomst loopt telkens van 1 augustus t/m 31 juli.

Aantal lessen

Een standaard abonnement omvat 960 lesminuten. Deze kunnen worden opgemaakt in ofwel 18 lessen van 50 minuten ofwel 36 lessen van 25 minuten. Een Standaardplus abonnement bevat 36 lessen van 50 minuten.

Vaste docent

Bij een abonnement heb je recht op een vaste lestijd en docent mits redelijkerwijs haalbaar.

Duur overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na een cursusjaar enwel op 31 juli.

Beëindiging lessen:

Eerdere opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Een opzegging voor de 1e van de maand dient te zijn gedaan. Rekenvoorbeeld. Een opzegging op 15 februari gedaan, betekent dat het abonnement 31 maart eindigt. Lessen die gevolgd zijn boven het aantal lessen dat voor het abonnement gelden, worden in rekening gebracht.

In/uitschrijfformulier

Jaarlijks ontvangt de cursist een in/inschrijfformulier waarin hij of zij haar wensen voor het komend jaar kunnen aangeven. Een opzegging kan middels dit formulier.

Strippenkaart 5 uren en 10 uren

Geldigheid van een strippenkaart

Een strippenkaart is 1 jaar geldig na aanschaf van de strippenkaart.

Geen restitutie

Strippenkaart kan niet worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij strippenkaarten

Geen vast tijdstip of docent

Een strippenkaart geeft geen recht op een vaste docent of lestijd. Het geeft wel recht op les van één van onze beschikbare docenten.

Betalingsvoorwaarden

Standaard abonnement

  • Een lesseizoen omvat 40 lesweken. Het abonnement omvat max 36 lessen
  • Door leerling geannuleerde lessen worden niet terugbetaald. Ze kunnen wel tijdens de looptijd van het abonnement worden ingehaald. Leerling dient hier zelf op toe te zien.
  • De betaling van het totale lesgeld is verspreid over 12 termijnen van een maand. Eerste termijn is augustus en de laatste termijn is juli;
  • U betaalt 12 keer het maandelijks verschuldigd lesgeld. Betaling van elke termijn dient te worden overgemaakt vòòr de 5e van de maand. Dit kan ook middels automatische incasso. Hiervoor kan bij aanvang van het abonnement een machtiging worden afgegeven.
  • Verrekening ( indien van toepassing ) vindt plaats in de laatste periode van het lesseizoen enwel in de maanden juli en augustus. Mocht U in het lopende lesseizoen niet alle lessen hebben genoten vanwege afwezigheid van de docent, dan wordt e.e.a. hierbij gecorrigeerd.
  • Het maandtarief kan een afgerond bedrag zijn; bij de verrekening worden de individuele lestarieven gehanteerd.

10 strippenkaart: 5 uren en 10 uren

  • Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.
  • De betaling dient te zijn overgemaakt in de eerste maand van de looptijd van de strippenkaart.
  • Betaling kan vooraf in eenmaal of in 5 termijnen.

Lessen op afspraak

  • Losse lessen worden contant of met pin aan het einde van de zangles betaald of na ontvangst van de factuur.

Incasso:

Wanneer U zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt, zijn wij genoodzaakt tot inschakeling van een incassobureau.

© LokaalZes 2018

Back To Top